Admitere online

 

În atenția tuturor candidaților declarați

ADMIS în sesiunea – iulie 2022 !!!!

 

Candidații declarați admiși, indiferent de formă (cu taxă sau fără taxă), vor dobândi calitatea de student doar după încheierea contractului de studii !!!

În acest mod, candidații admiși pe loc fără taxă vor confirma ocuparea acestuia, în timp ce candidații admiși pe loc cu taxă vor avea posibilitatea ca, în funcție de locurile libere și media de admitere, să urce la fără taxă.

Contractele de studii se pot încheia la sediul Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare din Campusul Universitar, Aleea Sinaia, Corp B., et. 1, cam. B 113 (Secretariat).

Programul de lucru este de Luni până Vineri, între orele 9.00 – 17.00, în perioada 28 iulie – 12 august 2022 !!!

Documentele necesare încheierii contractului de studii:

 • Dosar-plic
 • Fișa de înscriere generată de platforma online (semnată de candidat);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentele acesteia (în original* și fotocopie);
 • Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în original* și fotocopie);
 • Certificatul de naștere (în original* și fotocopie);
 • Actul de identitate (în original și fotocopie);
 • Adeverința medicală tip (în original);
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere.
 • Certificatul de căsătorie – (în original* și fotocopie) sau documentul care atestă schimbarea numelui – (doar dacă este cazul !!!)
 • Alte acte doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original* și fotocopie) – (doar dacă este cazul !!!)

* fotocopiile după actele de studii sunt simple: alb-negru și nelegalizate !!!