Acasa

Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare

Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare este una dintre cele mai noi structuri academice din cadrul Universității Valahia, dar reunind specializări cu tradiție, precum Jurnalism sau Limba și literatura română/Limba și literatură modernă (engleză/franceză).

Oferind două programe de studii de licență și trei programe de studii de master, Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare răspunde nevoii sociale de specializare în domeniile Științe politice, Litere și Științele ale Comunicării.

Corpul profesoral este format din specialiști recunoscuți la nivel național și internațional, promovând interdisciplinaritatea în activitatea didactică și de cercetare, implicarea civică, spiritul libertății, creativității și al valorilor democratice.

Prin competențele pe care le formează, Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare se preocupă să ofere absolvenților o educație excepțională, un bagaj solid de cunoștințe, favorizând accesul la cât mai multe oportunități de angajare, concretizarea proiectelor de dezvoltare personală și pregătirea pentru o carieră de succes.

Toate programele de studii (licență și master) aflate în oferta educațională a Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare au fost evaluate periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, primind calificativul – ACREDITARE

 1. Program de licență: Limbă și literatură română/Limbă și literatură modernă (engleză/franceză)

Programul de licentă își propune o formare completă în domeniul filologiei a tinerilor doritori să se specializeze în studiul limbii române și al unei limbi străine (engleză sau franceză). Diversitatea disciplinelor propuse, predate de profesori cu experiență, vor permite formarea unor specialiști capabili să se integreze cu succes pe piața muncii, în meserii foarte diverse, accesibile lor datorită evantaiului larg de competenţe pe care acest program de studiu le dezvoltă.

Absolvenții noștri pot aplica pentru: asistent de cercetare în filologie, comentator publicist, consilier instituţii publice, consilier învăţământ, corector (studii superioare), copywriter publicitate, corespondent presă, corespondent radio, documentarist, editorialist, filolog, lector presă/editură/ scenarii, profesor în învăţământul gimnazial de limba şi literatura română şi de limba şi literatură străină, conditionat de efectuarea modulului psiho-pedagogic, referent literar, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, traducător (studii superioare), secretar de redacţie, interpret relaţii diplomatice, publicist, reporter, instructor difuzare carte, corespondent special, secretar instituţie/ facultate- meserii conform COR, secretar (studii superioare), asistent manager (studii superioare), consultant lingvistic

Discipline (selecție)*:

 • Limba română contemporană
 • Istoria literaturii române
 • Limba engleză/franceză (morfo-sintaxă, semnatică, pragmatică)
 • Literatură și civilizație engleză/franceză
 • Cursuri practice de limbi străine (traduceri, interpretare de texte, exprimare scrisă, exprimare orală)
 • Introducere în lingvistică
 • Teorie literară
 • Literatură universală și comparată

*pentru a vizualiza planul de învățământ în integralitatea lui vezi: Documente

2. Program de master: Multilingvism și interculturalitate în context european

Programul de master își propune să deschidă noi perspective licențiaților, în baza unui plan de învăţământ în care se regăsesc materiile ce sunt indispensabile unor abordări inter- şi transdisciplinare pentru domeniul lor se specialitate. Ne propunem o îmbinarea armonioasă a fundamentărilor teoretice cu activităţile aplicative, familiarizarea masteranzilor cu noi instrumente şi tehnici de lucru, cu scopul aprofundării cunoştinţelor de limbă şi literatură din perioada licenţei, pentru dobândirea de noi cunoştinţe, într-un demers comparativ şi pluridisciplinar. Toate acestea vizează pregătirea unor specialişti apţi să exercite activităţi performante în domenii ca învăţământul preuniversitar, cercetare (integrarea unui doctorat), editare de carte, jurnalism, administraţie etc.

Discipline (selecție)*:

 • Identitate și alteritate în spațiul românesc
 • Multilingvism și limbi minoritare în România
 • Discurs identitar contemporan
 • Latinitate și romanitate europeană
 • Mass-media în relația local-european-global

*pentru a vizualiza planul de învățământ în integralitatea lui vezi: Documente

3. Program de licență: Jurnalism

Este astazi una dintre cele mai ”căutate„ specializări din învățământul universitar românesc în general, și cel târgoviștean în special. Este firesc să fie așa atâta vreme cât lumea în care trăim este dicolo de toate una a comunicării. Iar specializarea Jurnalism asigură absolvenților săi, în primul rând, abilități comunicaționale. Mai mult, absolvenții de Jurnalism sunt printre cei mai „mobili” absolvenți de studii superioare din UE. Și asta pentru că programul de studii, prin disciplinele din planul de învățământ, asigură studenților cunoștințe din aria curriculară a științelor socio-umane: filosofie, politologie, sociologie, analiză electorală, marketing, antropologie, s.a.m.d.

 Abolvenții de Jurnalism pot aplica pentru o multitudine de job-uri, de la cele regăsite strict în aria mass-media: redactor de radio și televiziune, reporter, editor, regizor de emisie, copywriter, jurnalist în presa scrisă, fotojurnalist; până la cele din zona publică: purtător de cuvânt în instituțiile publice, consilier pe probleme de media, analist politic sau analist cultural.

Discipline (selecție)*:

 • Fundamente ale comunicării
 • Fotojurnalism
 • Tehnici de redactare
 • Fundamente ale relațiilor publice
 • Conceperea şi elaborarea unui ziar/reviste
 • Tehnici multimedia
 • Conceperea si elaborarea emisiunilor în Audio-Vizual
 • Producția emisiunilor de știri (Radio/TV)
 • Redactarea materialelor de relatii publice

*pentru a vizualiza planul de învățământ în integralitatea lui vezi: Documente

4. Program de master: Comunicare instituțională

Programul de master Comunicare instituțională oferă celor interesați posbilitatea de a  aprofunda cunoașterea mecanismelor comunicării la nivelul instituțiilor și organizațiilor. Planul de învățământ este astfel conceput încât să asigure formarea unor abilități de comunicare în instituțiile publice și non-guvernamentale, dar și celor private, oferind o deschidere teoretică solidă, care permite absolvenților să înțeleagă strategiile subtile ale comunicării interne în organizații, dar și să elaboreze pentru acestea mesaje de promovare a imaginii sau de interes public.

Acest program de master are o puternică dimensiune aplicativă și este conceput în strânsă legătură cu cerințele și tendințele de pe piața muncii. Disciplinele programului sunt predate de profesori cu o bogată experiență academică și practică în domeniul comunicării publice și în mass-media. Cursurile oferă o deschidere profesională optimă pentru consolidarea și perfecționarea cunoștințelor dobândite anterior , dar și pentru înțelegerea nuanțată a diferitelor situații comunicaționale prin aplicarea metodelor de analiză calitativă și cantitativă. În cadrul seminariilor, studenții masteranzi au posibilitatea să exploreze aspectele problematice ale comunicării instituționale, soluții practice pentru consiliere sau consultanță adaptate studiilor de caz dezbătute.

Aplicând pentru ocupații precum specialist în relații publice, specialist în activități de lobby, purtător de cuvânt, viitorii specialiști în comunicare instituțională vor putea gestiona cu succes activități de consiliere în interiorul unei organizații, vor fi capabili să soluționeze prin dialog și negociere situațiile de criză internă, vor crea canale de comunicare adecvată între departamentele acesteia și vor fi apți să proiecteze și să implementeze strategii de comunicare externă, să elaboreze mesaje de impact pentru diferitele categorii de public, asigurându-i vizibilitatea.

Discipline (selecție)*:

 • Comunicare institutionala
 • Sociologie organizationala
 • Strategii de promovare institutionala
 • Leadership institutional
 • Relații publice aplicate. Instituții non-guvernamentale
 • Managementul comunicarii de criza
 • Retorica si discurs public
 • Relații publice aplicate. Instituții administrative

*pentru a vizualiza planul de învățământ în integralitatea lui vezi: Documente

5. Programul de master: Jurnalism și studii culturale europene.

         Aflat la granița interdisciplinarității între științele comunicării și antropologia culturală, acest master își propune pregătirea superioară a absolvenților de studii de licență din domeniile comunicării, filologiei, istoriei, filosofiei și nu numai.

Disciplinele din planul de învățământ sunt astfel concepute încât să ofere masteranzilor o pregătire multidisciplinară capabilă să la ofere mari șanse de angajare. Este un program de master la ”mare modă„ și datorită actualului context cultural europen. Un context bazat pe comunicare, pe diversitate culturală, pe multiculturalism. Absolvenții acestui program de master pot aplica pentru aceleași job-uri ca și în cazul formării inițiale cu deosebirea că în acest caz pozițiile țintă pot fi și cele de top management.

Discipline (selecție)*:

 • Jurnalism cultural
 • Identitate şi europenizare. Studii de antropologie culturală
 • Strategii de comunicare şi practici jurnalistice în sfera publică europeană
 • Structuri mentale şi curente de idei în Europa contemporană
 • Hermeneutică şi comunicare. Orientări discursive în contextul globalizării
 • Cooperare culturală şi dialog multicultural în spaţiul European
 • Cultură şi civilizaţie contemporană
 • Managementul proiectelor culturale

*pentru a vizualiza planul de învățământ în integralitatea lui vezi: Documente