Conducerea Facultății

Decan: Conf.univ.dr. Tomita CIULEI
Prodecan: Lect.univ.dr. Anca GEORGESCU
Director Departament Litere: Lector univ. dr. Ioana Laura RAICU
Director Departament Stiinte Politice si Comunicare: Conf.univ.dr. Daniel-Cristian COJANU

Consiliul Facultății

Conf.univ.dr. Ileana TĂNASE
Prof.univ.dr. Agnes -Terezia ERICH
Conf.univ.dr. Angela STĂNESCU
Lect.univ.dr. Anca Elena GEORGESCU
Lect.univ.dr. Ioana Laura RAICU
Lect.univ.dr. Oana VOICHICI
Conf.univ.dr. Daniel-Cristian COJANU
Lect.univ. dr. Pompiliu ALEXANDRU
Stud. Diana-Andreea LIȚĂ
Stud. Marcela-Valentina VUȚĂ
Stud. Andreea-Violeta IORDACHE

Departamentul de Litere

Prof. univ. dr. Petre-Gheorghe BÂRLEA
Prof. univ. dr. Lucian CHIȘU
Prof. univ. dr. Tatiana-Ana FLUIERARU
Prof. univ. dr. Agnes ERICH
Conf. univ. dr. Ileana TĂNASE
Conf. univ. dr. Angela STANESCU
Conf. univ. dr. Irina TĂNĂSESCU
Conf. univ. dr. Mariana VÂRLAN
Lector univ. dr. Anca GEORGESCU
Lector univ. dr. Ancuța NEGREA
Lector univ. dr. Gabriela POPA
Lector univ. dr. Nicoleta POPESCU
Lector univ. dr. Ioana RAICU
Lector univ. dr. Dana Camelia DIACONU
Lector univ. dr. Oana VOICHICI
Lector univ. dr. Cristina FURTUNĂ
Asist. univ. dr. Marinușa CONSTANTIN

Departamentul de Științe Politice și Comunicare

Conf. univ. dr. Tomiță CIULEI
Conf. univ. dr. Daniel Cristian COJANU
Lect. univ. dr. Pompiliu ALEXANDRU
Lect. univ. dr. Marius Mihail BADEA
Asist. univ. dr. Mihai Daniel HÎNCU
Cadre didactice asociate
Prof. univ. dr. Sofia BRATU
Lect. univ. dr. George COANDĂ
Asist. dr. Roxana Elena MOSOR